Khu phố cổ thể hiện rõ đặc trưng kinh đô 1000 năm 21/07/2009

Khu phố cổ có cấu trúc không gian đặc biệt, xuất phát từ nguyên lý hình thành đô thị cổ. Tính chất cổ của phố phường Hà Nội thể hiện ở những ô phố và đường phố. Nó có ranh giới rạch ròi giữa một bên là thành của vua chúa và một bên là thị (nơi buôn bán, sinh hoạt) của dân.

Kiến trúc ở nông thôn hôm nay 21/07/2009

Cùng với sự phát triển kinh tế, bộ mặt nông thôn thời gian qua có những biến đổi mạnh mẽ theo xu hướng "đô thị hóa". Một thực tế rất đáng quan tâm là sự tùy tiện, hầu như không có quy hoạch, kiến trúc làm phá vỡ cấu trúc không gian truyền thống, phá hủy nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Ở Sài Gòn, nhớ... Sài Gòn 21/07/2009

Là một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ, nhưng từ lúc mới tám tháng tuổi tôi lớn lên bằng hơi trầu bà nội và mùi thuốc lá hăng hăng của ông nội. Ba tôi là con trai duy nhất của dòng tộc, lấy vợ hai lần - sinh ra đúng hai cô con gái rồi từ biệt gia đình đi kháng chiến chống pháp và… mất tin luôn